Till startsidan
Translate

Brittedals elnät

Privat - elnät

Brittedal har ett elnät som sträcker sig över ett stort geografiskt område och det är på många ställen långt mellan kunderna. Nätet är omkring 1 020 km långt med cirka 300 nätstationer samt ungefär 880 kabelskåp och totalt finns det ungefär 4 650 kunder/anslutningspunkter. Elnätets totala längd dividerat med antal kunder ger att det är cirka 230 meter ledning i genomsnitt på varje uttagspunkt vilket kan jämföras med en stad där det kanske är cirka 40 meter ledning. Brittedal har således mycket mer ledningar och förhållandevis få kunder i sitt elnät.

För att säkerställa elleveranserna till Brittedals kunder så måste anläggningarna underhållas och förnyas kontinuerligt samt uppdateras efter utökade och nya krav som kommer från både kunder och myndigheter.

Inom Brittedals elnät finns ledningar på 20 000 Volt och ner till 230/400 Volt som är den spänning som kommer in till kundens anläggning. Spänningen i ett vanligt vägguttag är 230 Volt och elspisen är kopplad till 400 Volt.

I nätavgiften som betalas till Brittedals Elnät ekonomisk förening ingår inte bara kostnaderna för Brittedals lokalnät utan även kostnaderna för regionnätet som ägs av EON samt kostnader för stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät. Stamnätet är de stora ledningarna på 400 000 Volt som går över hela landet och kopplar ihop stora kraftverk som producerar el. Ungefär 45 % av den nätkostnad som betalas till Brittedal för elnätet går vidare till EON och Svenska Kraftnät.

Skillnad mellan elnät och elhandel

För att du ska få el levererat hem till dig betalar du för två olika saker. Dels för den faktiska elen du förbrukar, dels för transporten genom elnätet som gör att elen kommer fram till ditt hus.

Det för denna transport genom elnätet som du betalar till nätägaren för och då är både för det lokala elnätet nära dig samt överliggande regionnät och stamnät som betalas genom nätavgiften.

Vem som skall vara just din elleverantör väljer du själv men den som är nätägare avgörs av var du bor och vill ta ut elen. Varje nätägare har ett eget område som är definierat av Energimarknadsinspektionen och har där monopol på nätverksamheten.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]